Jesscollins

Reports have emerged that the organised labour and Organised Private Sector OPS have faulted the figured by the federal government and are insisting on N30 000 as minimum wage per month

Reports have emerged that the organised labour and Organised Private Sector (OPS) have faulted the figured by the federal government and are insisting on N30,000 as minimum wage per month.
Các báo cáo đã xuất hiện rằng tổ chức lao động và tổ chức một khu vực tư nhân (ops) đã có thể nhận được tin tức của chính phủ liên bang và được yêu cầu trên n30, 000 như mức lương tối thiểu mỗi thẳng.
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này

 2020-07-25   Admin

(0) Comments

Send Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Content of comment*

Name*

Categories