Jesscollins

Kỷ niệm sinh nhật thứ 130 của T S Eliot

Kỷ niệm sinh nhật thứ 130 của T.S. Eliot
(26/9/1888 - 26/9/2018)
‘’Thưởng thức thơ của một ngôn ngữ khác, cũng là thưởng thức sự hiểu biết về con người của ngôn ngữ đó, sự hiểu biết ta không thể có bằng cách nào khác. Ta có thể nghĩ về lịch sử thơ ca của Châu Âu, và sự ảnh hưởng to lớn mà thơ ca của một ngôn ngữ này có thể tác động lên thơ ca của một ngôn ngữ khác; ta cần phải nhớ rằng mỗi nhà thơ lớn chịu sự ảnh hưởng của những nhà thơ không cùng ngôn ngữ với y nhiều hơn là những nhà thơ cùng ngôn ngữ; ta có thể thấy rằng thơ ca của bất kỳ một quốc gia nào, hay của bất kỳ một ngôn ngữ nào, sẽ suy thoái và tàn lụi nếu nó không được nuôi dưỡng bởi thơ ca của những ngôn ngữ khác. Khi một nhà thơ nói với dân tộc của y, tất cả giọng nói của những nhà thơ thuộc ngôn ngữ khác - những người đã gây ảnh hưởng lên y, cũng đồng thời cất tiếng.’’
Trich từ Diễn từ Nobel của T.S. Eliot
_________
‘’To enjoy poetry belonging to another language, is to enjoy an understanding of the people to whom that language belongs, an understanding we can get in no other way. We may think also of the history of poetry in Europe, and of the great influence that the poetry of one language can exert on another; we must remember the immense debt of every considerable poet to poets of other languages than his own; we may reflect that the poetry of every country and every language would decline and perish, were it not nourished by poetry in foreign tongues. When a poet speaks to his own people, the voices of all the poets of other languages who have influenced him are speaking also.’’
T.S. Eliot, Nobel Prize speech

 2021-03-07   Admin

(0) Comments

Send Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Content of comment*

Name*

Categories