Jesscollins

Phân bón cho cây thủy canh lựa chọn như thế nào?

Hoạt động trồng trọt và chăn nuôi không hề đơn giản bởi người nông dân luôn phải theo dõi cối của mình mỗi ngày để phát hiện sâu bệnh, tốc độ phát triển từ đó có biện pháp kích thích tăng trưởng cho c......

 2020-11-14   0

Take me back to the old Paths when Moms were at home

Take me back to the old Paths, when Moms were at home. Dads were at work. Brothers went into the army. And sisters got married BEFORE having children! Crime did not pay; Hard work did; And people kn......

 2020-11-13   0

THE FACEBOOK YEARS 2008 2019 2 of 4 Parts

THE FACEBOOK YEARS 2008-2019 [#2 of 4 Parts]: The first and most-recent Facebook profile pic activity got me digging through photos from 2008 to 2018. Here are some highlights of what I found. 2011 T......

 2020-11-12   0

Nipah virus So far localised to a town in Kerala

Nipah virus..So far localised to a town in Kerala. Some facts - It won't help to wash your fruits. That's not how Nipah virus spreads. The virus is carried by fruit bats. Never eat any fruit damaged......

 2020-11-11   0

Recent post

Categories